BONIFICACIONS IAE AJUNTAMENT SANTA PERPETUA - 2017

Ajuntament Santa Perpetua

 

Des de l’ajuntament de Santa Perpètua s’han aprovat bonificacions del 15% de l’IAE per inversions en Energies Renovables.

Gaudiran d'una bonificació del 15% de la quota tributària del IAE corresponent les empreses que produeixen i/o facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per l'aprofitament d'energia eòlica, solar, tèrmica, a partir de biomassa o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l'energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi.
No serà d'aplicació aquesta bonificació en els casos que l'energia obtinguda a partir de sistemes de cogeneració, no s'hagués produït en instal·lacions ubicades al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.


La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de sis anys i s'aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Per a més informació podeu accedir a la web de l'Ajuntament o descarregar-vos el pdf amb el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

Documentos

Descargarbopb.pdf (751.78 KB)