Política de privacitat i de protecció de dades

S'informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades .

UNICO SCCL per la seva activitat no requereix de cap tipus de dada personal, i sols es demanen als seus interlocutors que aportin les seves dades professionals.

En qualsevol cas, l'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

Malgrat no ser necessari, i per a les dades recollides, UNICO SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, UNICO SCCL s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades professionals i/o personals.

En qualsevol moment, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició envers a les seves dades, dirigint-se a les nostres oficines o una comunicació per correu electrònic o mitjançant qualsevol mitjà, pel que s'acrediti la identitat de l'usuari.

UNICO SCCL .-Tots els drets reservats.